Bítov

Hrad byl vystavěn v 11. století za českého knížete Břetislava na místě, kde již v 9. století v období Velké Moravy stávalo dřevěné hradiště. Bítov měl být tehdy součástí pásu pevnostních hradů na obranu hranice českého státu. V 13. století se stal Bítov hradem královským, na kterém působili v různých funkcích významní čeští a moravští šlechtici. Od počátku 14. století jej vlastnil po dobu necelých tří set let rod Bítovských z Lichtenburka. Po vymření pánů z Lichtenburka se majitelé hradu poměrně rychle měnili až do doby, kdy jej od poloviny 18. století na 150 let získávají hrabata z Daunu. Posledním majitelem byl Jiří baron Haas, spoluvlastník západočeských továren na porcelán. Po druhé světové válce přechází hrad do vlastnictví státu.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Jedna z perel Vranovské přehrady – hrad Bítov