Brno

Centrum a také největší město Moravy je se svými téměř 390 tisíci obyvateli zároveň druhým největším městem České republiky. K osídlení zdejší oblasti došlo již v době kamenné. Písemné prameny z 11. století připomínají Brno jako osadu v podhradí starobylého hradu s románskou bazilikou. Právě tento hrad byl později zničen a nahrazen novým, na Špilberku. Město se začalo rozrůstat od 1. poloviny 13. století a postupně se zařadilo mezi největší města českého státu; v této době je také poprvé Brno doloženo jako město. Ve 14. století bylo střediskem veškerého dění na Moravě, sídlem odvolacího i zemského soudu a sněmů moravské šlechty, sídlila zde také moravská markrabata. Pobývali zde mj. panovníci Karel IV. se svou první manželkou Blankou z Valois, nebo císař Zikmund a mnoho dalších. Středověké Brno bylo obklopeno hradbami, konaly se zde trhy, zakládaly se kláštery, kostely a špitály.

Rozvoj města pokračoval i v následujících stoletích, kdy Brno plnilo úlohu centra jižní Moravy. Za třicetileté války sice město dobyto nebylo, ale bylo značně poškozeno. Až do 19. století se přeměňovalo v mohutnou barokní pevnost s trojitým pásem hradeb. V 18. století zaznamenaly velký rozvoj zvláště textilní manufaktury a Brno se začalo přeměňovat ve významné průmyslové centrum. V roce 1777 bylo v Brně zřízeno biskupství. Až do napoleonských válek vzkvétalo město také kulturně (hrálo se zde i divadlo).

Poslední dvě staletí dala Brnu ráz spíše průmyslového města, města výstav a veletrhů. Brno se podstatně rozšířilo a spojilo se s bývalým předměstím. Hradby byly zbourány a původní pevnost Špilberk sloužila jako obávané vězení, a to až do 2. světové války.

Do současné doby zůstala v Brně řada starých domů, paláců, kostelů i klášterů. Prvořadou brněnskou památkou a jednou z dominant města je hrad Špilberk; dnes v něm sídlí Muzeum města Brna. Přední místo mezi městskými památkami dále zaujímají např. kostel sv. Petra a Pavla – druhá dominanta města; Stará radnice z 13. století se známým krokodýlem - brněnským drakem – a s renesanční věží; barokní Ditrichštejnský palác – sídlo Moravského zemského muzea; barokní kašna Parnas; gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně – bazilika minor. Z moderní architektury je třeba zmínit dnes již národní kulturní památku a památku UNESCO postavenou ve funkcionalistickém stylu – vilu Tugendhat.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Moravská metropole a se čtyřmi sty tisíci obyvateli druhé největší město České republiky – Brno
Náměstí Svobody
Mahenovo divadlo bylo kdysi prvním elektricky osvětleným divadlem v Evropě
Zelný trh je vyhledávanou brněnskou tržnicí, a to již od 13. století
Katedrála sv. Petra a Pavla během populárního festivalu ohňostrojů – Ignis Brunens