Dolní Věstonice

Obec Dolní Věstonice, ležící ve vinařské oblasti v prostředí Pálavy, je světově proslulou archeologickou lokalitou. Zdejší objevy zaznamenaly jedno z nejstarších osídlení jižní Moravy před více než 25 tisíci lety. Bylo zde nalezeno mnoho úlomků z pálené hlíny, které dokládají nejstarší keramickou výrobu u nás, dále pohřebiště a jiné pozůstatky po lovcích mamutů. V okolí byly odkryty také nálezy dokumentující staroslověnské hradiště.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Věstonická venuše