Hodonín

Bývalé strážní hradiště, chráněné rameny řeky Moravy, vzniklo pravděpodobně v místech, která byla osídlena již v době bronzové a kudy později vedly obchodní stezky. Hrad, jenž byl obklopen rozrůstajícím se městem, náležel manželce krále Přemysla Otakara I. Hodonín sehrál několikrát významnou roli v diplomatických jednáních českých panovníků. Z pozdějších šlechtických majitelů můžeme uvést např. pány z Kunštátu či pány z Lipé, kteří z hradu vystavěli renesanční vodní sídlo. Dále patřil Lichtenštejnům a také Habsburkům, za nichž v Hodoníně začalo fungovat několik manufaktur. Na přelomu 19. a 20. století se zde úspěšně rozvíjel průmysl.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Budova radnice v Hodoníně