Jevišovice


Malebné městečko v severní části znojemského okresu, které patří mezi nejstarší osídlené lokality jižní Moravy; své kořeny má doloženy již z pozdní doby kamenné. První písemné zprávy o Jevišovicích jsou z druhé poloviny 13. století. Další tři staletí jej vlastní páni z Kunštátu. Hrad na ostrohu nad levým břehem řeky Jevišovky nechal zbudovat jejich příslušník, Boček z Kunštátu. Objekt svým umístěním střežil skalnaté údolí půvabné romantické krajiny. Do povědomí se zapsal jednak událostmi z doby, kdy jej vlastnil Hynek z Kunštátu a Jevišovic, zvaný Suchý Čert, a jednak v 15. století jako bašta husitů. Hrad byl v době husitské dobyt a rozbořen a husité upáleni. Tyto události dodnes připomíná nedaleký památník ve tvaru kalicha.

Páni z Kunštátu si postavili v polovině 15. století nový hrad, později přestavěný na tzv. Starý zámek. V polovině 17. století získal Jevišovice belgický rod de Souches, jeden z mnoha představitelů zahraniční aristokracie, která se u nás usazuje po třicetileté válce. Uzavíráním výhodných sňatků se stali dalšími majiteli například Ugartové, později též někteří bohatí bankéři a průmyslníci z Vídně.

Od roku 1990 je historické jádro Jevišovic vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě