Zámek a zámecké zahrady Kroměříž

Arcibiskupský zámek, letní sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů, vznikl roku 1512 renesanční přestavbou původního gotického hradu. Za třicetileté války však utrpěl značné škody, když Kroměříž dobylo a poničilo švédské vojsko. Během následných oprav v druhé polovině 17. století byl zámek přebudován do raně barokní podoby s množstvím reprezentativních místností. Poslední významnou stavební úpravou zámku byla krátce po 2. světové válce rekonstrukce zámecké věže, kterou zapálila ustupující německá armáda.

V zámecké obrazárně najdeme mimořádně cenná díla evropského malířství 15. až 18. století – jsou zde zastoupeni takoví umělci jako Tizian, van Dyck či Lucas Cranach starší. Zámecká knihovna obsahuje bezmála 90 tisíc svazků. V letech 1848 až 1849 byl zámek místem, kde zasedal Ústavodárný říšský sněm rakouských národů.

O zálibě někdejších olomouckých biskupů v zahradním umění svědčí hned dva příklady vrcholné zahradní architektury: Květná zahrada, jinak nazývaná také jako Libosad, byla vybudována v letech 1665 až 1675. Působí částečně dojmem italských renesančních zahrad a zároveň připomíná svým barokně klasicistním pojetím francouzské Versailles. Druhá zahrada, zvaná Podzámecká, byla v 19. století přetvořena v krajinářský park s rozlohou celých 64 ha. Její celkový ráz dotváří řada romantických staveb a sochařská výzdoba.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Květná zahrada bývá nazývána také jako Libosad
Nádvoří zámku v Kroměříži
Arcibiskupský zámek