Křtiny

Křtiny leží severovýchodně od Brna. Jejich okolí bylo osídleno již v pravěku, proto se lze domnívat, že i tato obec má mnohem starší historii, než kterou nabízejí prvé písemné připomínky z 13. století. Ty zmiňují jak premonstrátský klášter v Zábrdovicích, pod který Křtiny patřily, tak i vlastní křtinský kostel. V každém případě byly od středověku Křtiny chápány jako poutní místo.

V první polovině 18. století zde byl jako rezidence zábrdovického kláštera vybudován podle plánů J. B. Santiniho komplex barokních budov s velkolepým chrámem. Ten stihl ale v druhé polovině 18. století osud typický pro tuto dobu – byl zrušen podobně jako řada jiných klášterů. Od poloviny 19. století se dostala rezidence i s původním klášterním panstvím do rukou Ditrichštejnů. Za nich byla část rezidence přestavěna na zámek a v její části umístěna fara. Roku 1864 koupil panství hrabě Vincenc z Bubna a Litic, Křtiny se dočkaly nového rozkvětu. Bývalá kněžská rezidence byla přestavěna na tzv. nový zámek a v kapli nechal hrabě vystavět rodinnou hrobku. Posledními šlechtickými majiteli Křtin byla rodina brněnského továrníka a šlechtice Mořice Teubera, dále jeho příbuzný Ervín Offermann, taktéž brněnský továrník, a nakonec Jan II. Lichtenštejn.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Poutní kostel ve Křtinách vznikl podle návrhu Jana Blažeje Santiniho – Aichela (1712–1750)