Lednice

Reprezentativní letní rezidence Lichtenštejnů, jedna z nejzajímavějších romantických památek u nás. Původně byla zemanským sídlem. Záhy se ale na sedm set let dostala do vlastnictví pánů z Lichtenštejna, kteří po obou stranách rakouské hranice vlastnili ohromný komplex půdy, lesů, luk, měst a městeček.

Zámek byl několikrát přestavován, a to často za účasti významných osobností. Nejzásadnější rekonstrukce celého areálu proběhla v polovině 19. století v duchu anglické novogotiky. Přibližně ve stejné době byly vybudovány skleník s tropickou vegetací a lednicko-valtická alej. Barokní francouzský park byl přebudován na anglický, který přechází ve volnou, parkově upravenou krajinu s řekou Dyjí i řadou rybníků, kterou doplňují empírové pavilony, pseudozříceniny, napodobeniny antických chrámů a další romantické stavby.

Dnes je v Lednici památkově chráněno téměř 40 objektů. Patří k nim samotný zámek, architektura v parku i domy ve městě. Založením Vyšší hospodářské a zahradnické školy v 19. století započíná zdejší tradice zemědělského školství. (Viz Lednicko-valtický areál.)

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Lednice – tropický skleník
Lednice – nejnavštěvovanější zámek v České republice
Zámek Lednice