Lednicko-Valtický areál

(na seznam UNESCO zapsán roku 1996)

Lednicko-valtický areál je na seznamu kulturního dědictví zanesen pod heslem „kulturní krajina“ jakožto příklad symbiózy či koexistence člověka s přírodou. Jedná se o území o rozloze bezmála 300 km2, rozkládající se na pomezí Moravy a Dolního Rakouska. Oblast byla během 18. a 19. století přeměněna vládnoucím rodem Lichtenštejnů na rozsáhlý přírodní park. Ten zahrnuje mj. dva velké zámky v Lednici a ve Valticích, dále množství menších stavebních památek, Lednické rybníky, minaret v areálu lednického zámeckého parku, Apollónův chrám, Janův hrad, Lovecký zámeček a mnoho dalších zajímavostí. Lednická zahrada nezapře, že se její zakladatelé inspirovali francouzským Versailles.

Asi nejvýznamnější pamětihodností areálu je neogotický zámek v Lednici, vybudovaný Lichtenštejny v polovině 19. století jako jejich letní rezidence. Zámek je přístupný návštěvníkům, kteří mohou mimo prohlídkových tras v přízemí a v prvním poschodí zámku zavítat i do obrazárny v druhém patře.

Honosný a monumentální zámek ve Valticích vznikl postupnými úpravami a přestavbami původního hradu z 12. století. V rozlehlých sklepích zámku dnes sídlí celoročně přístupná degustační expozice Salon vín ČR.

Nejstarší romantickou stavbou areálu je 60 m vysoký minaret. Na nejvyšší z jeho tří ochozů, z něhož lze za dobré viditelnosti spatřit věž chrámu sv. Štěpána ve Vídni, vede spirálovité kamenné schodiště s 302 schody.

Janův hrad (Janohrad)

Uměle vybudovaná romantická hradní zřícenina z roku 1801. Nachází se cca 4 km od lednického zámku. Objekt, který v minulosti sloužil jako lovecký zámeček, obtéká ze tří stran řeka Dyje. Ke zřícenině se lze vydat i na loďkách anebo se svézt kočárem taženým koňmi. Objekt vyprojektoval Joseph Hardmuth, mimo jiné autor zdejšího minaretu.

Reistna

Romantická stavba s vyhlídkovým ochozem a kolonádou v klasicistním stylu, nejvyšší místo Lednicko-valtického areálu.

Tři Grácie

Jedna z nejkrásnějších staveb Lednicko-valtického areálu se nachází asi 5 km od Valtic poblíž Prostředního rybníka. Jejím základem je klasicistní kolonáda podkovovitého půdorysu od Jana Karla Engela. V jejích výklencích jsou umístěny alegorické sochy umění a věd. Chrámu dalo jméno sousoší trojice antických bohyň Athény, Afrodity a Artemis od vídeňského neoklasicistního sochaře Martina Fischera (1740–1820). Sousoší původně stávalo v zámeckých zahradách v Lednici.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Pohled na Lednicko-valtický areál
Lednický minaret, vysoký 60 m
Janův hrad
Reistna
Tři Grácie