Louka

Jedno z bývalých nejdůležitějších center nejen duchovního, ale také hospodářského života celé jihozápadní Moravy, jež mělo přízeň i podporu Přemyslovců. Premonstrátský klášter s bazilikou Panny Marie a sv. Václava byl založen na konci 12. století znojemským údělným markrabětem a českým knížetem Konrádem Otou a jeho matkou Marií. Dodnes se zde dochovaly krypta a apsida kostela z doby románské, dále pak prvky gotické, renesanční a zejména barokní. Původní plány směřující k přestavbě na mohutný čtyřkřídlý barokní klášterní konvent nakonec nebyly zcela realizovány, protože na konci 18. století byl tento klášter, stejně jako mnoho jiných, zrušen. Na počátku 19. století odkoupila loucké panství i všechny klášterní budovy vídeňská bankéřská rodina Liebenbergova, která si za své sídlo zvolila vlastní klášterní budovu.

Klášter ve své historii trpěl požáry i náporem různých vojsk. Přes veškeré tyto nesnáze však vlastnil koncem 17. století třicet pět městeček a vsí. Na přelomu 16. a 17. století byla v Louce založena knihtiskárna, jejíž zásluhou bylo vydáno kolem dvaceti titulů. Na klášterní půdě fungovala tabáková továrna a také vojenská kasárna.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Rozlehlý premonstrátský klášter v Louce u Znojma