Mikulov

Město ležící v centru vinařské oblasti. Svou nejstarší historii má doloženou celou řadou nálezů z doby kamenné. Ve středověku se na zdejším území pravděpodobně nacházelo nejdříve hradištní opevnění, na jehož místě byl později postaven hrad. Ten byl z větší části stavěn za pánů z Lichtenštejna, jimž patřil Mikulov více než tři sta let. Z této doby nelze nezmínit nešťastné soužití Jana Kryštofa z Lichtenštejna s Perchtou z Rožmberku, široké veřejnosti známé spíše pod přízviskem Bílá paní (především v jižních Čechách). Ještě z iniciativy pánů z Lichtenštejna se ze zámku stala malá renesanční pevnost, a to hlavně z důvodu obrany proti tureckému nebezpečí. Dalšími majiteli mikulovského zámku, kteří se významně podíleli na jeho stavebních úpravách, byli Ditrichštejnové, ti jej vlastnili až do roku 1945. Za jejich éry údajně pobýval na zámku Napoleon Bonaparte.

Od středověku se ve zdejším podhradí rozrůstalo město s židovským ghettem, v němž žil v 18. století vrchní rabín pro celou Moravu. Novokřtěnci zde založili tiskárnu, která pracovala téměř sto let.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Na kole Mikulovskem