Moravský Krumlov

Město z 13. století ležící na ostrohu řeky Rokytné. Raným majitelem gotického hradu byl znojemský purkrabí. Honosným středověkým sídlem se stal Krumlov až později, zejména díky pánům z Kravař. Dalším významným rodem byli mj. páni z Lipé, kteří Krumlov vlastnili dvakrát. V druhém období jejich působení – v 15. století - se ve městě odehrávaly výroční trhy a zejména proběhla zásadní přestavba hradu na renesanční zámek. Na této velkolepé proměně měl hlavní podíl známý italský renesanční stavitel Leonardo Gara de Bisono, který zde nakonec i zemřel a byl pohřben ve farním kostele.

Zásadní obrat v životě tohoto historického místa způsobila bělohorská porážka, která si i v tomto případě vynutila změnu majitele sídla, a to na valtickou větev rodu Lichtenštejnů. Díky nim se tady hodně stavělo a v okolí zámku se začal budovat anglický park. Ze starší doby jsou dodnes ve městě zachovány mj. zbytky hradeb a staré kostely.

Ze zajímavých osobností působících na zámku je dodnes známý renesanční lékař Paracelsus. Krumlov navštívil osobně i Napoleon Bonaparte. Posledním moravskokrumlovským majitelem byl rod Kinských.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Městečko Moravský Krumlov v meandru řeky Rokytné