Nové Mlýny

Kaskáda přehrad vybudovaných na řece Dyji v 70. a 80. letech minulého století. Tvoří ji tři údolní nádrže: Mušovská (horní) nádrž, Věstonická (střední) a Novomlýnská (dolní) nádrž, jež je největší vodní plochou Moravy (1 668 ha). Horní a dolní nádrž slouží zejména rekreačním účelům (jsou zde ideální podmínky pro windsurfing a jachting), střední nádrž je přírodní rezervací (chráněná hnízdiště vodního ptactva).

Pálava

Chráněná krajinná oblast s úrodnými poli a vinicemi. Typické jsou bělavé vápencové skály. Součást biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Nové Mlýny (dolní nádrž)
Zřícenina Dívčích hradů na vrcholu Pálavy