Oslavany

Uprostřed bývalého dolu Kukla v Oslavanech se nalézá Ráj permoníků – zábavní park s příběhem. Najdete zde největší nadzemní bludiště v ČR, systém důlních chodeb, důlní jezero, sopku s dvouúrovňovým lanovým centrem, prales a důlní štoly s dalšími atrakcemi.

Rajhrad

Již v 9. století bývalo v této oblasti hradiště, které ale záhy zaniklo; život ve zdejším okolí se odmlčel. Ve středověku je pak doložen blízký klášter benediktinů, jeden z nejstarších a nejvýznamnějších na Moravě (založený roku 1048). Do 19. století byl probošstvím břevnovského kláštera, poté samostatným opatstvím. V jeho okolí se postupně rozrůstala ves, která byla později povýšena na město. Ve 14. století, v období nebývalého rozvoje Rajhradu, mu Jan Lucemburský udělil dokonce hrdelní právo; krátce na to získává město právo várečné.

Již od středověku se v bezprostředním okolí Rajhradu velmi dařilo pěstování vína. Úspěšný hospodářský rozvoj provázel město až do konce 19. století, ten byl narušen nastupujícími válečnými událostmi.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Benediktinský klášter Rajhrad
Klášterní knihovna v Rajhradě – Památník písemnictví na Moravě