Slavkov


Starobylý rod Kouniců zde nechal na okraji parku, na místě středověké tvrze a starého zámku z 16. století postavit nové velkolepé barokní zámecké sídlo. Asi nejznámějším členem této rodiny je hrabě Václav Antonín Kounic, který v 18. století působil jako jeden z nejvyšších státníků na dvoře habsburské císařovny Marie Terezie.

Slavkovský zámek vyniká interiérovým uspořádáním, zvláště pak oválným slavnostním sálem s freskovou výmalbou vídeňského autora Josefa Pichlera. Sál připomíná dobu, kdy zde bylo po slavkovské bitvě projednáváno příměří. Pozoruhodné jsou také zámecká zahrada a anglický park.

Ve městě je zachován barokní kostel, několik renesančních a barokních měšťanských domů, radnice z konce 16. století, poblíž pak židovská synagoga a židovský hřbitov.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Slavkovský zámek. V zámecké zahradě se nachází golfová školka pro začátečníky