Strážnice

Město se zapsalo do širokého povědomí především díky každoročnímu festivalu folkloru Strážnické slavnosti. V raném středověku zde byl postaven strážní hrad, pravděpodobně na již dříve osídlené lokalitě. Ve 13. a 14. století byl majetkem pánů z Kravař. Za Petra Strážnického z Kravař bylo panství rozšířeno – poblíž města byla dokonce založena nová ves. Ve Strážnici studoval Jan Amos Komenský, učil J. E. Purkyně, důležitých jednání se zde zúčastnili Matyáš Korvín nebo Jiří z Poděbrad. Největšího rozmachu dosáhla Strážnice v 15. století za působení Žerotínů; město bylo obklopeno valem s baštami a branami, jejichž zbytky spolu s původním zámkem přetrvávají dodnes. Žerotínové podporovali místní bratrskou školu. Po třicetileté válce se města ujímá italská šlechta, která jej poznamenala zvláště stavebním podnikáním. V novověkém období Strážnice spíše upadala. Současná Strážnice je nejen centrem moravského folkloru a tradic, ale i známou vinařskou podoblastí.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Strážnický skanzen je se sedmi desítkami staveb největší na jižní Moravě
Strážnický skanzen
Interiér jednoho z domů ve Strážnickém skanzenu