Tišnov


Město na řece Svratce ležící severozápadně od Brna, které bylo již před polovinou 13. století zmiňováno v pramenech jako majetek nedalekého kláštera. K významnějším památkám patří farní kostel sv. Václava (jeho nejstarší části jsou z konce 15. století), novorenesanční radnice z počátku minulého století, jejíž některé části jsou také původní (z 18. století), a mariánský sloup z druhé poloviny 19. století.

Nedaleko se nachází obec Předklášteří s ženským cisterciáckým klášterem z počátku 13. století. Z mnoha architektonických skvostů kláštera asi nejvíce zaujme portál kostela s bohatou sochařskou výzdobou. Dnes se v areálu kláštera nachází Podhorácké muzeum.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě