Uherčice

Ves ležící 13 km jihovýchodně od Jemnice, která do konce 15. století náležela oslavanskému klášteru. Její současnou dominantou je barokní zámeček, jehož stavební historie sahá do 15. století; tehdy nechali v Uherčicích Krajířové z Krajku vystavět tvrz, jejíž pozdně gotický původ dnes připomínají torza zachovaných portálů. V 16. století bylo gotické sídlo zásadně renesančně přestavěno Strejny ze Švarcenavy. Poslední úpravy připomínají vlastnictví hrabat Berchtoldů a rodu Collaltů.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Na známé cyklotrase Praha – Vídeň leží obec Uherčice s renesančním zámkem