Uherské Hradiště

Někdejší královské město, které je doloženo díky své výhodné poloze již z doby kamenné, stejně jako celá řada míst na jižní Moravě. Uherské Hradiště je známé velmi starým ostrovním pevnostním systémem, v němž hrál stěžejní úlohu Svatojiřský ostrov. Podle listiny krále Přemysla Otakara II. bylo město založeno na území zmíněného ostrova. Uherské Hradiště náleželo velehradskému klášteru a mělo ochraňovat nejen konvent, ale zejména blízkou zemskou hranici. To dokládá důležitou strategickou úlohu celé lokality. Nejdříve zde vyrostly dvě trhové osady se samostatnými náměstími, jejichž základní rozložení navazovalo na původní slovanské osídlení; obě náměstí byla spojena dnešní Prostřední ulicí.

Město se původně jmenovalo Nový Velehrad, ale ještě ve 13. století bylo přejmenováno na Hradiště, o tři sta let později s přívlastkem Uherské. V této době existovalo již s věncem kamenného opevnění, které bylo dobudováno až v době třicetileté války. Město s mnohými výsadami a právy, s rozvinutými řemesly a pravidelnými trhy se začalo rozrůstat až koncem první poloviny 19. století rovněž vně hradeb, které z něj na dlouho dělaly nedobytnou pevnost. Z mnoha památek, které se ve městě dochovaly, zaujmou návštěvníka zbytky základů velkomoravského kostela na návrší poblíž města.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Prostorné Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti
Uherské Hradiště – starobylé město na řece Moravě je významným centrem Slovácka