Valtice

Centrum vinařské oblasti a jedno z nejstarších měst na Moravě. V podobě příhraničního opevněného sídla chránily Valtice hranici při řece Dyji již v raném středověku. Po staletí zůstával dominantou města mohutný středověký hrad, který byl nakonec rozbourán – z původního objektu zůstaly jen dvě věže. Kolem poloviny 17. století zde byl vybudován zámek, který měl reprezentovat novou rezidenci.

V sousedství zámku je přírodní park. Návštěvník se zde může pokochat klasicistní kolonádou z 19. století, která měla oslavovat rod Lichtenštejnů. V blízkosti parku stojí napodobenina středověkého rytířského sídla Janohrad, nazvaná podle Jana I. z Lichtenštejna, který jej nechal zbudovat jako umělou zříceninu. Severovýchodním směrem od města stojí klasicistní stavba v podobě půlkruhového ochozu, v jehož ose dominuje sousoší Tří grácií, vytesané z jednoho kusu kamene; napodobuje antické bohyně Athénu, Artemidu a Afroditu. Nedaleko je možné navštívit romantickou stavbu z 19. století imitující římský vítězný oblouk, zvanou Rendezvous. Zdejší horní sál sloužil jako místo pro snídani před lovem, a proto byl zasvěcen bohyni lovu Dianě, která je zpodobněna v průčelí. Nedaleko byly postaveny také pseudoantický Apollonův chrámek, pseudogotická kaple sv. Huberta a další romantické stavby.

Součástí Valtic je farní kostel i klášter milosrdných bratří. Sám převor Norbert Boccius v něm prováděl botanické výzkumy; byla zde jedna z nejstarších nemocnic u nás a v novověku dokonce chirurgické učiliště.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Zámek Valtice