Velehrad

Významné poutní místo na Moravě, jehož historie spadá hluboko do pravěkých dějin. Na počátku 13. století zde byl založen cisterciácký klášter, jehož dnešní podoba byla poznamenána barokními přestavbami a úpravami a částečně i přístavbami z přelomu 19. a 20. století. Přestože byl Josefem II. klášter na čas zrušen a určen pro armádu, dočkal se ještě působení jezuitů.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Bazilika a klášter na Velehradě nedaleko Uherského Hradiště. Mimořádně významné místo křesťanské historie našich zemí