Vyškov

Nejstarší nálezy z této lokality z doby kamenné dokládají zdejší příhodné přírodní podmínky na horním toku řeky Hané a patrně též starou obchodní stezku. Písemné zprávy z 12. století pak zmiňují zeměpanskou osadu. O století později se Vyškov stal správním centrem a nahradil tak nedalekou Pustiměř. Ve 13. století byl Vyškov darován králem olomouckému biskupství, v jehož vlastnictví setrval téměř 600 let. Osada Vyškov nabyla záhy podoby tržního města s městskými právy, rozvinutými řemesly, hradbami, vstupními branami, ale také kostelem, radnicí a zámkem, který nahradil původní biskupský gotický hrad a kde se konaly často sněmy.

Přestože se jej dotklo těžké období husitských ozbrojených konfliktů a později třicetiletá válka, podoba města, zejména však zámku, nabývala v 17. století díky majetným biskupům na velkoleposti. Nemalé zásluhy na budování luxusního sídla měl Karel z Lichtenštejna. O sto let později zasáhl Vyškov mohutný požár a město ztratilo značnou část ze svého přepychu. Zdejší památky však stále připomínají slávu města.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Náměstí ve Vyškově