Zlín

Zlín představuje v současnosti téměř stotisícové město. Mezi četnými starými historickými městy jižní Moravy zaujímá výjimečné postavení zejména svým urbanisticko–architektonickým pojetím, ve kterém převládá funkcionalistický styl (20. a 30. léta 20. století). Jedná se o nový typ průmyslového města řešeného v souladu s okolní krajinou. Rozhodující podíl na moderní podobě Zlína měl rozvoj průmyslu spojený se jménem Baťa. Tomáš Baťa tady založil v roce 1894 svou obuvnickou firmu. Světově proslulý výrobce obuvi působil ve 20. letech též jako zlínský starosta.

Přes převažující průmyslový a podnikatelský ráz města lze objevit i stopy po středověku. Dodnes zde stojí zámek z 16. století, obklopený parkem.

Kulturní zajímavostí města jsou mj. zlínské filmové ateliéry, proslavené v 60. letech animovanými a trikovými filmy Karla Zemana a Hermíny Týrlové.

Hostýn

Jedna z nejstarších lokalit na jižní Moravě. Na zdejším území fungovalo opevněné hradiště a v blízkosti vedly důležité obchodní stezky. Hostýn byl bezpochyby v kontaktu minimálně jak s Kelty, tak se Slovany. Do dnešní doby se zachovaly mohutné vysoké valy.

Do povědomí současných generací se Hostýn vepsal spíše jako mariánské poutní místo ze 17. století. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl zbudován jako mohutná barokní stavba, v níž se nad hlavním oltářem nachází známá socha hostýnské Madony s Ježíškem, která nahradila původní obraz Panny Marie Ochranitelky.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Zlín - první funkcionalistické město v někdejším Československu.