Znojmo

Jedno z nejstarších míst jižní Moravy, jehož historie sahá hluboko do pravěkých dějin. Nejbližší okolí řeky Dyje bylo v dávných dobách s jistotou osídleno a později spojeno s dějinami slovanského hradiště. Postupně se zdejší lokalita začlenila do významného kmenového svazu Sámovy říše a později do Velkomoravské říše. Ani tato oblast nebyla ušetřena různých nájezdů: nebezpečí přicházelo ze strany Maďarů, později od Poláků nebo Bavorů. Nezanedbatelnou úlohu sehrál hlavně tok zmíněné řeky a jeho souběžnost s jižně položenou hranicí, kde postupně vznikaly pod přemyslovskou nadvládou pohraniční hrady. Z raného středověku jsou ve Znojmě doloženy románské osídlení s knížecím hradem, tržiště a dva kostely. Jedním z nejznámějších přemyslovských knížat spojených s tímto místem byl ve 12. století Konrád Ota I. Znojemský. Rozkvět města, jež bylo Přemyslovci povýšeno na královské, začal v 13. století. Dodnes připomínají středověké město zbytky hradeb, řada gotických a renesančních měšťanských domů a paláců s rozsáhlými sklepy; mnoho církevních staveb, zejména četné kostely a kláštery. Znojmo mělo již ve středověku dlážděné ulice i náměstí, vodovod, lázně, špitály, ale také četné nevěstince.

Na znojemském hradě (založen v 1. polovině 11. století) probíhala v dávné minulosti četná jednání nejvyšších politiků, později také za účasti Habsburků. Hrad přestal svou úlohu plnit v průběhu novověku; na počátku 18. století jej nahradil nově postavený barokní zámek, který ale fungoval po určité období také jako špitál. Současně zde byl zřízen dodnes stojící pivovar. První místo mezi hradními památkami ale náleží jeho nejstarší stavbě - unikátní románské rotundě sv. Kateřiny. Dochovaná výzdoba interiéru zobrazující genealogii Přemyslovců vnesla do našich dějin nemálo zajímavých otazníků.

Z dalších významnějších osob, které jsou s městem spojeny, stojí za zmínku Petr a Stanislav ze Znojma – oba Husovi učitelé; v 19. století majitel znojemské ledkárny Winzler, který je spojován i s objevováním plynového osvětlení.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Bývalé centrum Přemyslovců na jižní Moravě – Znojmo
Dominanta Znojma, chrám sv. Mikuláše