Vlastivědné muzeum Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov

Vlastivědná expozice doplněná o moderní prvky muzejní prezentace, jako jsou obrazové projekce, dotykové infostánky a zvukové kulisy, představuje Kyjov a jeho okolí v celé své šíři.
V přízemí se návštěvníci ocitnou v přírodě. Instalace tří biotopů představuje faunu Kyjovska.

Historická část provází návštěvníka dějinami Kyjova od 16. století až do období mezi dvěma světovými válkami. Archeologická expozice prezentuje nález langobardského pohřebiště.

Etnografická část představuje především krojovou rozmanitost na Kyjovsku a Ždánicku.

Vlastivědné muzeum Kyjov

Vlastivědná expozice doplněná o moderní prvky muzejní prezentace, jako jsou obrazové projekce, dotykové infostánky a zvukové kulisy, představuje Kyjov a jeho okolí v celé své šíři.
V přízemí se návštěvníci ocitnou v přírodě. Instalace tří biotopů představuje faunu Kyjovska.

Historická část provází návštěvníka dějinami Kyjova od 16. století až do období mezi dvěma světovými válkami. Archeologická expozice prezentuje nález langobardského pohřebiště.

Etnografická část představuje především krojovou rozmanitost na Kyjovsku a Ždánicku.

Nejen dětem nabízí muzeum také zábavnou hru, na jejímž konci čeká na hráče po rozluštění kódu kryptextu odměna.

Vlastivědné muzeum Kyjov, Pro děti Jižní Morava