Hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Areál raně středověkého slovanského hradiště v Mikulčicích o rozloze 10 ha patří k unikátně zachovaným archeologickým nalezištím velkomoravského období a je prohlášen národní kulturní památkou. Ve své době, v průběhu 9. století, představovalo jedno z nejvýznamnějších mocenských a kulturních center Velké Moravy.
Provedená archeologická zkoumání napomohla nahlédnout do doby před více než tisíci lety.

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Areál raně středověkého slovanského hradiště v Mikulčicích o rozloze 10 ha patří k unikátně zachovaným archeologickým nalezištím velkomoravského období a je prohlášen národní kulturní památkou. Ve své době, v průběhu 9. století, představovalo jedno z nejvýznamnějších mocenských a kulturních center Velké Moravy.
Provedená archeologická zkoumání napomohla nahlédnout do doby před více než tisíci lety. V expozici si můžete prohlédnout autentickou nálezovou situaci s odkrytými základy kostela spolu s dochovanými předměty. K příjemným procházkám za poznáním vybízí přilehlý areál se zachovanými pozůstatky kamenných sakrálních staveb. V blízkosti slovanského hradiště se nachází přírodní rezervace Skařiny s meandry řeky Moravy. Jedná se o lužní les s hnízdišti čápa bílého a volavky popelavé, jejichž zdejší kolonie patří k největším na Moravě.
V současnosti se v blízkosti hradiska nachází i nové dopravní propojení přes řeku Moravu – Lávka Velké Moravy, která spojuje českou část archeoparku se slovenskou, jež je prezentována dochovanou kaplí sv. Margity Antiochijské pocházející z 9. století.

Otevřeno:
duben–říjen mimo pondělí
listopad–březen v pracovní dny (pro ohlášené návštěvy)

Hradiště v Mikulčicích, Zážitky Jižní Morava